Thursday, 8 May 2014

PASANGAN YANG BAIK

**************************
10 PASANGAN YANG BAIK
**************************
Khalifah Umar al-Khattab r.a. berkata, " Ada 10 hal yang tidak dianggap baik tanpa 10 pasangannya:
AKAL tidak dianggap baik tanpa disertai ILMUNYA.
KEBAHAGIAAN tidak dianggap baik tanpa disertai TAKUT.
KEKUASAAN tidak dianggap baik tanpa disertai KEADILAN.
KETURUNAN tidak dianggap baik tanpa disertai KELUHURAN BUDI.
KEGEMBIRAAN tidak dianggap baik tanpa disertai KEAMANAN.
KEKAYAAN tidak dianggap baik tanpa disertai TANGGUNGJAWAB SOSIAL.
FAKIR tidak dianggap baik tanpa rasa MENERIMA APA ADANYA.
KELUHURAN tidak dianggap baik tanpa disertai rasa RENDAH HATI.
JIHAD tidak dianggap baik tanpa disertai TAUFIK."


No comments:

Post a Comment